DENEME Kültürü, toplumun yaşama şekli olarak tanımladığımızda o toplumu oluşturan bireylerin yaşama şekillerindeki olumlu yada olumsuz her türlü değişiklik kültür olgusunu ilgilendiren bir konu olarak düşünülebilir.

Özellikle kent yaşamının monotonluğu içinde sıkışıp kalan insan birçok olumsuz çevresel etkenin (yoğun iş temposu, baskı, yorgunluk vb.) tesiri altında kalmaktadır. İş yaşamı dışında televizyon ve bilgisayar karşısında geçen uzun zamanlar özellikle çocuk ve gençlerde bir bağımlılık haline gelerek hareketsiz yaşamlar kültürünün başlıca unsurları haline gelmiştir. Sigara içme ve uyuşturucu kullanma yaşı giderek düşmekte olup, çocuk ve gençlerde şiddet eğilimi korkutucu boyutlara ulaşmıştır.

Bilim insanları özellikle çocuk ve gençlerde fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi, ve hareketsizliğe bağlı risk faktörlerini konu alan araştırmalar üzerinde yoğun olarak çalışmaktadırlar (2,5,15,22,28).BNB

Günümüzde olağanüstü hızla gelişen teknoloji, insan gücüne duyulan ihtiyacı giderek azaltmıştır ve bunun sonucu olarak insanın doğal yapısına uymayan bir yaşam biçimi ile birlikte iş ve sosyal çevreden gelen baskılar, strese bağlı olarak oluşan dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarını, özellikle gelişmiş ülkelerde başta gelen ölüm nedenleri arasına sokan faktörlerdir. Bilinçli, dengeli ve düzenli olarak yapılacak bedensel etkinlikler, çağdaş insanın karşısına dikilen bu tehlikeye karşı dinamik, güncel yaşamın getirdiği streslerden uzak bir ortam yaratarak çözüm getirmekte ve kazandırdığı sağlıklı yaşam biçimiyle de koruyucu tıbba yardımcı olmaktadır. Sporun bu işlevi yanında bireylerin sosyal ve bireysel karakter gelişimi üzerinde de olumlu etkileri açıktır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde spora büyük önem verilmekte ve erken yaşlardan başlayarak çocuklara beden eğitimi ve spor programları uygulanmaktadır.