Toplumsal gelişim ve kalkınma; toplumu ilgilendiren tüm faktörlerin birbirine paralel olarak gelişmesiyle mümkündür. Bir toplumda sağlıklı insanlar ne kadar fazla ise o toplum ekonomik yönden de o kadar güçlü olur. Çünkü bireyin sağlığı ile verimi paraleldir. Tüm toplum ve bireyler için sağlıklı yaşamak temel amaçtır. Bu amaç gerçekleştirildiği takdirde;  uzun süre sağlıklı olarak yaşamak ve buna bağlı olarak çalışmak ülkede üretimi ve milli gelir düzeyini arttırır. Bireyler sağlıklı olduğunda; doktor, ilaç, hastane masrafı azalır, işgücü kaybı da ortadan kalkar. Sağlık için ayrılan para gerekli ihtiyaçları karşılar. Bireyin refah içinde yaşama standardı yükselir (16).

Spor, devletin sosyal bünyesi içerisinde sağlıklı bir toplum oluşmasında önemli olan sosyal bir olgudur (9). Spor yapan bireylerin kendilerine güveni daha fazla, çevresiyle ve arkadaşlarıyla uyumu daha iyi, ruhsal sağlıkları daha dengeli ve düzenlidir. Sağlık için egzersizin temel amacı hareketsiz bir yaşantının neden olduğu organik ve fiziki bozuklukları önlemek veya yavaşlatmak için ve beden sağlığının temeli olan fizyolojik kapasiteyi yükseltmek, fiziksel uygunluğu ve sağlığı uzun yıllar sürdürmektir. Fiziksel aktivite; zinde ve neşeli günlük yaşam, vücudu hastalıklara karşı korumak, alınan fazla enerjinin doğal bir şekilde harcanıp şişmanlığın önlenmesi, yaşlanma ve yaşlanmanın getirdiği organik gerilemenin yavaşlatılması, sinirsel gerginliklerin azaltılması ve koroner damar hastalıklarının getirdikleri ölüm olaylarını önleyici ve koruyucu etkinin arttırılması, kasa bağlı eklem dokularının sağlık ve işlerliğinin korunması, sosyal kaynaşmanın sağlanıp yalnızlıktan kurtulmak ve duruş bozukluklarının önlenmesinde etkili olmaktadır